Bases Retorn Social CUP Castellbisbal

Des de l’Assemblea Local de la Candidatura d’Unitat Popular (CUP) de Castellbisbal apostem per retornar a la ciutadania una part dels ingressos que el nostre grup municipal rep del consistori. Nosaltres no demanem préstecs bancaris per a realitzar les nostres accions polítiques, com sí fan d’altres partits polítics, nosaltres apostem per l’autogestió i pels projectes emancipadors que treballin per la transformació social.                 

Aquesta és la segona convocatòria del Retorn Social en què es posa a disposició la quantitat de 2060€ per l’execució de projectes amb finalitats socials i transformadores. Aquesta quantitat queda repartida en dos Retorns de 1030 €. El pagament del Retorn Social pot ser en metàl·lic o bé en material que compraria la CUP i donaria a l’entitat.

L’objecte d’aquestes bases és definir les condicions i el procediment per sol·licitar la col·laboració econòmica que atorga l’Assemblea Local de la CUP de Castellbisbal a la 2a convocatòria del Retorn Social.               

Sol·licitants        

Poden beneficiar-se totes les entitats, associacions i organitzacions sense ànim de lucre, prioritàriament de Castellbisbal o que desenvolupin la seva tasca a nivell comarcal i realitzin accions a Castellbisbal, que presentin un projecte amb objectius dirigits cap a la cultura popular, l’educació, la solidaritat internacionalista, el feminisme, la igualtat i la cohesió social i animal.    

La presentació de projectes es farà en un formulari online a la web la CUP Castellbisbal (www.cupcastellbisbal.cat) durant els mesos de març i abril de 2021.

Calendari

    15 de març al 15 d'abril de 2021 - Presentació de projectes a www.cupcastellbisbal.cat

    15 al 30 abril de 2021 - Valoració dels projectes

    1 maig de 2021 - Resolució i entrega     

Valoració dels projectes                    

La valoració dels projectes serà sobre 10 punts dividits en dues parts i tindrà en compte els següents criteris:

a) Si el projecte desprèn els següents valors, obtindrà una valoració màxima de 7 punts, (1 punt per cada valor)

- Que el projecte fomenti la justícia social, l'ecologisme, el feminisme, els drets i la participació de les persones LGTBI, els drets i la participació de les persones amb diversitat funcional, la solidaritat internacionalista, la llengua catalana i la cultura popular, els drets humans, la defensa i protecció dels animals, la pau, la creació o consolidació de xarxes ciutadanes, l'economia verda i solidària, la participació social, el dret a l'autodeterminació dels pobles o la lluita per a la independència dels Països Catalans, i la capacitat d'autogestió de l'entitat i/o el projecte.        

b) L’assemblea local de la CUP Castellbisbal valorarà els diferents projectes en assemblea extraordinària donant un màxim de 3 punts a cada projecte.

Les entitats, associacions i organitzacions sense ànim de lucre que mantinguin conductes o normatives masclistes, racistes, especistes o homòfobes seran refusades del procés d’elecció.    

El Retorn Social pot quedar desert si l’assemblea considera que els projectes presentats no reuneixen els requisits necessaris. En aquest cas, els diners passarien a la següent edició del Retorn Social.        

Resolució                

L'Assemblea de CUP Castellbisbal comunicarà els ajuts concedits a les entitats o col·lectius seleccionats al mes d’abril o maig via correu electrònic a l’adreça remitent del projecte. Posteriorment es comunicarà a través de les xarxes socials: Facebook, Twitter, Instagram, Telegram i a la web www.cupcastellbisbal.cat                 

Protecció de dades

D’acord amb la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desmembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal I garantia dels drets digitals, s’informa als participants que les dades personals que indiquin en el formulari de registre seran incorporades al fitxer “Dades de participants al retorn social 2021” del qual és responsable el partit polític la CUP Castellbisbal, que els utilitzarà per gestionar el procés de selecció i el desenvolupament del projecte. Les dades personals dels participants no seran cedides a terceres persones ni organismes públics sense el seu consentiment, excepte quan la llei estableixi l’obligació de cedir aquestes dades.                

Les entitats participants accepten i consenten expressament el tractament de les seves dades personals i la recepció de missatges i comunicacions electròniques per a les finalitats indicades.                

Les entitats participants declaren i garanteixen que les dades personals indicades en el formulari de registre del seu projecte són veritables, exactes, complets i actualitzades. Que han llegit aquest avís legal sobre protecció de dades personals i que estan d'acord amb el seu contingut. Per exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, els participants podran dirigir-se per correu electrònic a l’adreça castellbisbal@cup.cat .