Mocions presentades

Aquí podeu llegir les mocions presentades pel nostre grup municipal

MOCIÓ CONJUNTA PER A LA REPROVACIÓ DE LA REGIDORA GLORIA MARTÍNEZ FERNÁNDEZ PER LA GESTIÓ DE LA POLICIA LOCAL (ABRIL 2021)

Moció conjunta per la reprovació de la regidora Gloria Martínez Fernández per la gestió de la policia local.pdf

MOCIÓ PERQUÈ CASTELLBISBAL ESDEVINGUI MUNICIPI LLIURE DE CAÇA (MARÇ 2021)

Moció caça.pdf

MOCIÓ EN DEFENSA DE L'APLICACIÓ DE LA LLEI DE MESURES URGENTS EN MATÈRIA DE CONTENCIÓ DE RENDES EN ELS LLOGUERS D'HABITATGE (FEBRER 2021)


Moció en defensa de la llei de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d'arrendament d'habitatge.pdf

MOCIÓ DE LA CUP CASTELLBISBAL PEL CANVI D'UBICACIÓ DE LA FUTURA RESIDÈNCIA PER A LA GENT GRAN (FEBRER 2021) Moció censurada per l'alcalde


Mocióresidencia.pdf

MOCIÓ DE LA CUP CASTELLBISBAL EN SUPORT AL COL·LECTIU 8 MIL MOTIUS (GENER 2021)


Moció de suport al col·lectiu 8 mil motius.pdf

MOCIÓ PROPOSADA PER LA CUP CASTELLBISBAL PER LA CREACIÓ D'UNA EMPRESA PÚBLICA DE SERVEIS MUNICIPALS (NOVEMBRE 2020)


Moció per a la creació d'una empresa pública de serveis municipals.pdf

MOCIÓ PROPOSADA PER LA CUP CASTELLBISBAL PER LA INSTAL·LACIÓ D'ESPAI O ZONA D'ESBARJO PER A GOSSOS (PIPICAN - CORRECAN) (NOVEMBRE 2020)

Moció per la creació zona d'esbarjo per a gossos.pdf

MOCIÓ PROPOSADA PER LA CUP CASTELLBISBAL PEL CANVI DE CONTRACTACIÓ DELS SUBMINISTRAMENTS ELÈCTRICS DEPENDENTS DE L’AJUNTAMENT (OCTUBRE 2020)

Moció proposada per la CUP Castellbisbal pel canvi de contractació dels subministraments elèctrics dependents de l'Ajuntament.pdf

MOCIÓ DE LA CUP CASTELLBISBAL PER INCORPORAR NOVES MESURES PER GARANTIR LA SEGURETAT DE LES DONES A L’ESPAI PÚBLIC A LA NIT MITJANÇANT LA IMPLANTACIÓ DE LA PARADA A DEMANDA PER LES USUARIES ALS AUTOBUSOS PÚBLICS DEL MUNICIPI (JULIOL 2020)

Moció sobre parades de bus a demanda.pdf

MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL CUP CASTELLBISBAL PER DESPLEGAR MESURES PER GARANTIR EL DRET A L’HABITATGE A CASTELLBISBAL (JULIOL 2020)

Moció sobre habitatge del GM CUP Castellbisbal.pdf