Plens Municipals

Ple Ordinari 2 de desembre de 2019

Quart Ple de la legislatura 2019-2022

Punt 0: Lectura del Manifest

El Ple comença amb la lectura del Manifest que es va llegir el

Dictamen 1: Aprovació acta anterior

S'aproven per unanimitat les esborranys de les actes dels plens del 17 i 28 d'octubre

Dictamen 2: Modificació pressupostària número 8 del pressupost de 2019


A favor

CUP

Ciutadans

PSC

Junts per Castellbisbal

Alternativa

Abstenció

ERC

En contra


Argumentació del grup municipal CUP Castellbisbal


Ple Ordinari 28 de d'octubre de 2019

Tercer Ple de la legislatura 2019-2022

Intervenció inicial en el Ple

En el ple del mes d’octubre, la CUP vam decidir abandonar la Sala de Plens per no normalitzar l’excepcionalitat repressiva. Us escrivim la nostra intervenció al principi del ple:

“La CUP no volem contribuir a normalitzar l’excepcionalitat repressiva.

No podem ni volem fer veure que no passa res quan hem patit càrregues policials indiscriminades, pallisses i detencions arbitràries i aleatòries, les quals, a més, han estat acompanyades de proves inculpatòries falsejades.

No podem ni volem normalitzar atropellaments i empresonaments.En total, a Catalunya hi ha 31 persones en presó provisional i 213 detingudes i retingudes, entre elles veïnes del nostre poble.

Ens neguem a ignorar les 619 ferides, de les quals, més de 60, són periodistes; les quatre persones que han perdut un ull i les 13 que han estat hospitalitzades, una d’elles en una situació molt crítica.

És per tot plegat que hem decidit abandonar la Sala de Plens, perquè no podem ni volem normalitzar l’excepcionalitat, la barbàrie repressiva, l'acarnissament de les forces policials sobre la població. Per això, seguirem demanant la destitució del Conseller Buch i la dissolució de la Brigada Mòbil dels Mossos d'esquadra.

Finalment, reiterem la necessitat que totes les càrrecs electes participin de la assemblea de càrrecs electes aquest dimecres i per això, i arrel de la assemblea popular que es va realitzar ahir aquí al poble, vull preguntar, abans de marxar, vull preguntar a totes les regidores aquí presents, si ens poden dir, qui assistirà i qui no a la assemblea.

Jo hi seré”

Ple Ordinari 30 de setembre de 2019

Segon Ple de la legislatura 2019-2022

Dictamen 1: Aprovació acta anterior

Aprovació acta anterior que correspon al Ple Extraordinari del 22 de juliol de 2019

A favor

CUP

Ciutadans

ERC

PSC

Junts per Castellbisbal

Alternativa

Abstenció


En contra


Dictamen 2: Aprovació la modificació de crèdit núm. 5

Aprovació de la modificació de crèdit del pressupost vigent per un import de 257978,93 € que es reparteix com:

 • Subvenció Educació 2000 €

 • Gestió Arxiu Municipal 6982,72 €

 • Neteja viària 40000 €

 • Transport urbà 45943,36 €

 • Adquisició de terrenys 7852,85 €

 • Sistema segureta Illa Esportiva 15000 €

 • Quadre elèctric Plaça Lluís Companys 15000 €

 • Obres mur passatge Santa Margarida 37500 €

 • Nova climatització vestidors pavelló 70000 €

 • Estudis impacte acústic espais exteriors 11200 €

 • Adquisició SAI 8500 €

A favor

Ciutadans

ERC

PSC

Junts per Castellbisbal

Alternativa

Abstenció

CUP

En contra


Dictamen 3: Aprovació de la modificació de la plantilla de personal eventual

Aprovació de la modificació de la plantilla de personal eventual

A favor

Ciutadans

Junts per Castellbisbal

Alternativa

Abstenció

CUP

PSC

En contra

ERC

Dictamen 4: Aprovació de la modificació del reglament del servei de viver d'empreses

Aprovació de la modificació del reglament del servei de viver d'empreses

A favor

CUP

Ciutadans

ERC

PSC

Junts per Castellbisbal

Alternativa

Abstenció


En contra


Dictamen 5: Aprovació de la modificació de les bases reguladores per accedir a l'espai coworking

Aprovació de la modificació de les bases reguladores per accedir a l'espai coworking

A favor

CUP

Ciutadans

ERC

PSC

Junts per Castellbisbal

Alternativa

Abstenció


En contra


Dictamen 6: Aprovació per la modificació del POUM numero 8

Aprovació per la modificació del POUM numero 8 per facilitar l'instal·lació de plaques solars fotovoltaiques en zona industrial

A favor

CUP

Ciutadans

ERC

PSC

Junts per Castellbisbal

Alternativa

Abstenció


En contra


Dictamen 7: Aprovació del pla especial urbanístic pel CAP

Aprovació del pla urbanístic especial que permeti l'ampliació del CAP

A favor

Ciutadans

ERC

PSC

Junts per Castellbisbal

Alternativa

Abstenció

CUP

En contra


Dictamen 8: Moció contra la llei Aragonès

Moció contra la llei Aragonès presentada per la CUP i la Plataforma No al tancament urgències Castellbisbal, que presenten les següents propostes per l’Ajuntament de Castellbisbal:

a) Rebutja el projecte de llei de contractes de serveis a les persones.

b) Defensa els serveis 100% públics com a motor d’activació econòmica i com la única via per garantir drets de caràcter universal.

c) Insta al Parlament de Catalunya a impulsar una iniciativa legislativa que blindi la titularitat, gestió i provisió de tots els serveis necessaris pel desenvolupament d’una vida digna.

d) Es compromet a elaborar un pla d’internalització progressiva de béns i serveis, prioritzant aquells que són més necessaris per cobrir els drets i les necessitats de la majoria popular i treballadora.

e) Es compromet a implementar un servei de control i seguiment de la qualitat dels serveis gestionats de forma indirecta en base a determinats indicadors, entre ells, el compliment del plec de condicions - administratives i tècniques-, contingut de l’oferta, millores etc. que van fer considerar l’oferta de la concessionària com la més avantatjosa.

A favor

CUP

Abstenció

Ciutadans

PSC

Junts per Castellbisbal

Alternativa

En contra

ERC

Argumentació del grup municipal CUP Castellbisbal


Dictamen 9: Moció en defensa del refugi i l'acollida i del reconeixement de Proactiva Open Arms

Moció presentada per Alternativa per Castellbisbal en defensa del refugi i l'acollida i reconeixement de Proactiva Open Arms:

 • Manifestar el suport de l’Ajuntament de Castellbisbal a la tasca de l’ONG Proactiva Open Arms i reconèixer la vàlua de les seves accions, front la criminalització, hostilitat i desprestigi de la que ha estat objecte per part dels governs d’Itàlia i d’Espanya.

 • Exigir al Consell Europeu, a la UE i, especialment, al Govern d’Espanya, que acordin vies segures per als refugiats, polítiques actives de rescat marítim, i que compleixin amb els compromisos adquirits prèviament per a l’acollida de persones en cerca de refugi.

 • Exigir al Govern d’Espanya i al Govern de la Generalitat de Catalunya que garanteixin els recursos necessaris per a unes correctes polítiques d’acollida i d’inclusió social, treballant conjuntament les administracions públiques amb les entitats socials i ONGs.

 • Expressar el suport a totes les iniciatives del món local i/o del Fons Català de Cooperació, en matèria de defensa del dret d’asil, de refugi i d’acollida.

 • Comunicar aquests acords a Proactiva Open Arms, al Govern d’Espanya, al Govern de Catalunya, als grups parlamentaris del Parlament Europeu, del Congrés de Diputats i del Parlament de Catalunya i al Fons Català de Cooperació.

A favor

CUP

ERC

PSC

Junts per Castellbisbal

Alternativa

Abstenció


En contra

Ciutadans

Dictamen 10: Moció de suport de l'ajuntament de Castellbisbal per a l'anul·lació de l'ordre del president del TSJC de protegir les seus judicials amb els mossos d'esquadra

Moció de suport de l'ajuntament de Castellbisbal per a l'anul·lació de l'ordre del president del TSJC de protegir les seus judicials amb els mossos d'esquadra:

 • Instar al President del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que procedeixi a adoptar el corresponent acord per a revocar l’ordre de protecció permanent i presencial, per part del cos de Mossos d’Esquadra, de les seus judicials a Catalunya.

 • Demanar al Tribunal Superior de Justícia que alliberi al Cos dels Mossos d’Esquadra d’aquesta protecció estàtica d’edificis per tal de poder-se dedicar a allò que és essencial del servei públic essencial: recuperar el seu normal funcionament, i dedicar-se a les tasques de la prevenció i la seguretat ciutadana.

 • Reconèixer l’esforç que està realitzant el cos de Mossos d’Esquadra en tot moment per a garantir la seguretat ciutadana, tot i haver de complir amb aquesta ordre judicial.

 • Traslladar l’adopció d’aquests acords al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, al Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya, a les entitats municipalistes i als mitjans de comunicació locals.

A favor

CUP

ERC

PSC

Junts per Castellbisbal

Alternativa

Abstenció


En contra

Ciutadans

Dictamen 11: Moció per l'adhesió de l'ajuntament de Castellbisbal a l'acord del Consell d'alcaldies del Vallès Occidental en relació a la lluita contra la pobresa energètica

Moció per l'adhesió de l'ajuntament de Castellbisbal als acords del Consell d'Alcaldies del Vallès Occidental:

 • Manifestar que els ajuntaments del Vallès Occidental no assumirem els deutes generats per les companyies energètiques

 • Instar el govern de la Generalitat a prendre el lideratge polític en la defensa dels drets energètics, especialment dels i les ciutadanes més vulnerables, treballant de manera transversal per fer complir la llei.

 • Reclamar a les companyies energètiques que compleixin tots els punts de la llei 24/2015 per què fa a Pobresa Energètica i que no duguin a terme pràctiques comercials abusives.

 • Sol·licitar a la Generalitat de Catalunya el desplegament de la llei 24/2015 així com l'aprovació de normatives que regulin l'accés a uns serveis mínims energètics a famílies vulnerables: un mínim gratuït de 2,3 kW de potència màxima i un bo social real per trams segons la renta per persones vulnerables.

 • Instar les companyies energètiques a elaborar - conjuntament amb el Consell Comarcal i els ajuntaments - un protocol d'atenció a les famílies vulnerables àgil per totes les parts, companyies, famílies vulnerables i Serveis Socials, facilitant els tràmits i incloent acords de pagament per aquestes famílies, tal com ja es va sol·licitar a Endesa el mes de juliol durant la reunió de la Comissió Tècnica Comarcal de Gestió Energètica Social

 • Tal com proposa la Comissió Tècnica Comarcal de Gestió Energètica Social, sol·licitar a les companyies energètiques que, respecte a les famílies vulnerables, la mateixa companyia d'ofici estudiï la situació i ajusti la factura al consum real amb mesures com mantenir o canviar a mercat regulat i PVPC (no realitzar cap canvi a mercat lliure), baixar la potència a les necessitats reals del domicili i deixar de facturar serveis accessoris (manteniment i altres).

 • Donar trasllat d'aquest acord a la Generalitat de Catalunya, al Consell Comarcal del Vallès Occidental, als ajuntaments del Vallès Occidental, a la Diputació de Barcelona i a la companyia Endesa

A favor

CUP

ERC

PSC

Junts per Castellbisbal

Alternativa

Abstenció

Ciutadans

En contra


Ple Extraordinari 22 de juliol de 2019

Primer Ple de la legislatura 2019-2022

Dictamen 1: Aprovació de les següents comissions i dels seus representants:

Comissió Informativa General, Comissió Informativa per a l'estudi i informe de l'aprovació i modificació d'ordenances i reglaments municipals, Comissió de seguiment de Serveis a les Persones, Comissió de seguiment d'Obres, Projectes i Serveis, Comissió Municipal de Comptes, Junta de Portaveus, Mesa de Contractació Municipal, Comissió Interdepartamental de seguiment de l'ús de la llengua catalana, Consell de cooperació, Consell Municipal de Salut, Consell Urbà de Castellbisbal, Comissió de Seguretat de Dades, Comissió de política de gestió documental, accés a documents i Arxiu Municipal, Pla d'Actuació e-Ajuntament 3.0, Comissió d'Estudi per la Transparència Municipal,

A favor

CUP

Ciutadans

ERC

PSC

Junts per Castellbisbal

Alternativa

Abstenció


En contra


Argumentació del grup municipal CUP Castellbisbal

Ens agradaria que es publiquessin al web les actes d'aquestes reunions de les quals formen part els nostres representants polítics, així com dels acords que es prenen.

Entenem que hi ha informació que no es pot publicar, com noms o dades personals, però també sabem que aquesta informació es pot retirar dels documents.

Ho veiem com una simple qüestió de transparència i de confiança cap als nostres veïns i veïnes. Ja que com tots sabem, la informació és poder. I si volem apoderar al poble i que aquest intervingui i formi part de les decisions que els afecten, cal permetre que s'informin com cal. I per això tothom ha de tenir accés a la informació.

Dictamen 2: Designar els representants de l'Ajuntament als òrgans col·legiats

Agrupació de Municipis del Transport Urbà, Aigües de Castellbisbal, Mancomunitat d'usuaris de la Cubeta del Riu Llobregat, Comunitat d'usuaris dels Aqüífers de la Cubeta d'Abrera, Entitat conservació del polígon industrial de Ca n'Esteper, Localret, Consorci per a la Normalització Lingüística, Associació Àmbit B30, Consells escolars dels CEIP i IES, Consell Escolar Municipal, Consell Esportiu del Vallès Occidental, Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, Xarxa de ciutats i pobles cap a la Sostenibilitat, Xarxa de pobles i ciutats pels Drets Humans, Xarxa Local de prevenció de drogodependències, Xarxa local de Consum i Associació de Municipis per la Independència.

A favor

CUP

Ciutadans

ERC

PSC

Junts per Castellbisbal

Alternativa

Abstenció


En contra


Argumentació del grup municipal CUP Castellbisbal

Tornem a reiterar el que comentava al punt anterior (dictamen 1), ens agradaria que es publiquessin al web les actes d'aquestes reunions de les quals formen part els nostres representants polítics, així com dels acords que es prenen.

A més, d'un llistat de totes les dietes o retribucions que cobren els representants públics per assistir a les reunions de totes aquestes empreses o organitzacions, igual que al Consell Comarcal o l'AMB.

Dictamen 3: Aprovar el règim de dedicació i les retribucions de l'equip de govern

Retribucions a l'equip de govern

  • Alcalde 51.000 € (48.000 € al 2015)

  • 4 Regidors dedicació exclusiva 44.000 € ( 41.500 € al 2015)

  • 1 Regidora dedicació parcial 35.200 € (80% de la jornada)

Retribució per assistència a la junta de govern setmanal (ho perceben regidors sense dedicació exclusiva o parcial)

  • 250 € (150 € al 2015)

Retribució per assistència a plens ordinaris (ho perceben regidors sense dedicació exclusiva o parcial i regidors de l'oposició=

  • 590 € (440 € al 2015)

A favor

Ciutadans

PSC

Junts per Castellbisbal

Alternativa

Abstenció


En contra

CUP

ERC

Argumentació del grup municipal CUP Castellbisbal

Vull començar dient que no estem aquí per enriquir-nos, o jo com a mínim, no ho estic, sinó per representar una ideologia i unes propostes polítiques. I entenem que cal que aquesta tasca sigui retribuïda, perquè al final, remunerar als càrrecs de representació política va ser un assoliment democràtic, ja que implicava que no només aquelles persones que tenien prou diners per viure podien ser representants.

I sempre defensarem sous dignes per als càrrecs públics perquè és la millor manera (una d'elles, com a mínim) de garantir dedicació, professionalitat i honestedat en el servei col·lectiu. Però una cosa és tenir una retribució, que ens faci possible arribar a assolir la conciliació familiar i una bona vida, i l'altre és voler lucrar-se amb diner públic.

I sembla que les línies d'acció des de fa uns anys és apropar els sous a les retribucions de l'empresa privada, perquè si bé ajuda a dignificar la tasca i no posicionar al sector públic en una segona fila, també fa que ens allunyem dels veïns i veïnes.

Ara bé, no podem comparar els sous dels tinents, regidors o alcalde als sous que podríem trobar al servei privat, perquè cal no oblidar que estem fent una tasca pública, i que hem sigut voluntaris per fer-la, atenint-nos a les conseqüències, a més, reforça la idea que els representants ho són pel sou que cobren, i no per garantir la representació democràtica.

Per això el sou de l'alcalde ens sembla desproporcionat, 51.000 euros són 4 vegades el Sou Mínim Interprofessional. També ens posicionem en contra de l'augment en un 33% de les retribucions per l'assistència al Ple dels regidors i tinents que no tenen dedicació exclusiva o parcial. A més de l'augment del 66%, passant de 150 € a 250, de les reunions de la Junta de Govern Local, de cada divendres.

Perquè aquestes no són retribucions al servei públic. Per això, des d'aquí, proposem a aquells regidors amb dedicació exclusiva i parcial amb especial atenció, però també a la resta, que es plantegin la possibilitat de donar part del sou a projectes socials o que torni al poble, tant als pressupostos públics, com amb altres propostes. Som conscients de tot l'esforç i treball que comporta, però cal no oblidar que som representants dels potarojos i potarojes, no una élit política.

Dictamen 4: Aprovar el nombre i característiques del personal eventual (anteriorment dit càrrecs de confiança)

Crear dos llocs de treball de personal eventual (anteriorment conegut com a càrrec de confiança) en les àrees de Cultura i de Serveis a les persones amb un sou brut de 39.000 € anuals

A favor

Ciutadans

Junts per Castellbisbal

Alternativa

Abstenció

PSC

En contra

CUP

ERC

Argumentació del grup municipal CUP Castellbisbal

Proposem i ens agradaria, i entenem el concepte de personal de confiança i la seva funcionalitat, ho dic perquè no es posi en dubte, que les raons per les quals és escollida aquella persona siguin explicades a la ciutadania, al final, fa una funció i és un càrrec públic, sovint molt més que de qualsevol dels altres regidors aquí presents, però no ha sigut escollida ni votada, més enllà de per l'equip de govern.

Proposem a més a més, que si es necessita ajuda en aquestes dues àrees, es podria trobar personal tècnic especialitzat de la plantilla ja existent, o bé obrir un concurs públic.

Però bé, entenem que això és més complicat que buscar a una o dues persones que ja coneixem i que compleixin amb els requisits educatius fa un moment presentats. A no ser que es vulgui passar per ple l'aprovació dels càrrecs de confiança, cosa que dubto molt. Ja que al final són càrrecs de confiança per no haver de donar tantes explicacions.

Així doncs, votarem en contra per la falta de raonament més enllà dels requisits educatius i no un llistat de característiques, que podem arribar a entendre, som persones amb raonament, més enllà del fet que "és una persona de confiança", a la que coneixem, o amb la que ja hem treballat.

Dictamen 5: Constitució dels grups municipals i aprovació de les seves assignacions econòmiques

Constitució dels grups municipals presents a l'ajuntament i aprovació de les seves assignacions anuals amb un component fix de 1500 € i un de variable de 900 € per regidor

A favor

Ciutadans

PSC

Junts per Castellbisbal

Alternativa

Abstenció

ERC

En contra

CUP

Argumentació del grup municipal CUP Castellbisbal

Des que vam ser informats sobre la proposta d'aplicar una retribució als grups municipals, ens hi vam posicionar en contra, entenem que hi hagi un gairebé 90% de pobles d'arreu del Principat que ho apliquin, però això no ho fa més vàlid a la nostra vista. Creiem que els partits polítics no s'hi han de finançar amb part del pressupost de la Vila.

Sabem que hi ha recursos i fórmules per fer possible el seu funcionament sense necessitar destinar més part dels pressupostos públics. I ara podríem parlar de la funció pública d'aquests, i que ens pot recordar a una entitat i com aquestes reben una subvenció, però és que no som una entitat, estem fent una funció pública, per això els representats, per cada reunió que realitzem, ja cobrem un sou o una retribució. Així doncs, ens posicionem en contra de qualsevol retribució pel grup municipal.

Entenem també que, el dictamen que s'acaba d'aprovar, amb els sous i retribucions, ens demostra altre cop el joc que és la política, jo t'aprovo el teu sou si tu m'aproves diners pel meu partit. Comprenem que sovint la política és un estira-i-arronsa, però en aquest cas estem parlant de diners públics, de totes les veïnes i veïns de Castellbisbal. I torno a repetir el que comentava a la intervenció anterior, una cosa és poder garantir el funcionament d'un partit i l'altre voler lucrar-se.