Opinió

A Endesa ni aigua...

25 de gener de 2019 per Josep Dolset


La junta de govern local de Castellbisbal va aprovar el passat 28 de Novembre la pròrroga a l’adhesió a la compra centralitzada de subministrament d’energia elèctrica per tots els contractes que depenen de l’ajuntament (enllaç al document). Aquesta adhesió implica concedir TOTS els contractes a una sola companyia, Endesa Energia SAU, per un import aproximat de 840.000 €/any.


Si un mira les condicions en les que es fa aquest contracte (enllaç al document) podrà veure que només hi ha dos criteris: el primer que l’energia elèctrica comercialitzada tingui un origen renovable i el segon que sigui al preu més baix possible.


No es té en compte les condicions dels treballadors i treballadores que realitzaran la feina, ni si l’empresa seguirà subcontractant el treball a terceres empreses amb treballadores i treballadors en pitjors condicions (enllaç a la notícia).

No es té en compte si l’empresa té igualtat salarial entre homes i dones per la mateixa feina (enllaç a la notícia).

No es té en compte si l’empresa ha rebut multes any sí i any també per la Comissió Nacional del Mercat de Valors per canviar a milers de consumidors de companyia sense consentiment del consumidor (enllaç al document).

No es té en compte si l’empresa incompleix de manera reiterada la llei 24/2015 sobre pobresa energètica que prohibeix clarament que es puguin fer talls de llum a famílies sense el vist-i-plau de serveis socials de cada ajuntament (enllaç a la notícia).

No es té en compte que la certificació d’origen renovable d’aquesta empresa és mentida, quan la mateixa empresa té una participació en les centrals nuclears, tèrmiques i de cicle combinat que tenim al nostre territori (enllaç al gràfic).

No es té en compte que l’empresa juntament amb la seva patronal Unesa ha dictat les últimes lleis espanyoles sobre electricitat, eliminant la possibilitat de l’autoconsum que podria reduir la factura elèctrica (enllaç al video).

No es té en compte que l’empresa no té cap intenció d’ajudar a optimitzar els contractes de llum, baixar potències contractades, canviar a factures més favorables ni afavorir l’estalvi energètic. (enllaç al document).


Tots aquests punts s’han de tenir en compte a l’hora de fer la contractació d’aquest subministrament. El preu NO pot ser l’únic criteri que faci servir l’ajuntament per donar un contracte d’aquestes característiques.


Per això, proposo deixar la compra agregada d’electricitat a partir de l’any 2020, fer política activa a través d’un nou plec administratiu i tècnic on els punts mencionats es tinguin en compte i el preu no sigui l’únic criteri per donar aquest contracte.


Josep Dolset @xepo99

Militant CUP Castellbisbal