Comunicats

Comunicat públic CUP Castellbisbal.pdf
Escrit Grups Oposició.pdf